Logo-pl

POLSKI

Start

Promowanie zrównoważonego rozwoju stało się najważniejszym wyzwaniem mieszkańców Ziemi. Wszyscy, którzy rozumieją i są gotowi uczestniczyć w budowaniu świata, z poszanowaniem środowiska i przyrody muszą trzymać się razem. Seniorzy mają ważną rolę do odegrania w tym działaniu - doświadczenie, znajomość tradycji i kultury, zrównoważony postrzeganie rzeczywistości to cechy, które mogą w znacznym stopniu przyczynić do ochrony Ziemi.

Ambicją projektu EcoSynergy50plus jest stworzenie, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, międzynarodowej sieci współpracy wśród seniorów i synergii ich wiedzy i działalności w dziedzinach związanych z ochroną środowiska i edukacji ekologicznej. W tym sensie projekt jest innowacyjny.

więcej o projekcie