Logo-pl

POLSKI

Start

Nowy projekt 

Komputer i Internet – kluczem dla seniorek i seniorów do aktywnego i zdrowszego życia

Nowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus + jest wspólną inicjatywą partnerstwa czterech NGO (Polska - Społeczny Instytut Ekologiczny, Szwecja - MobilEducation, Turcja – TROY Environmental Association, Finlandia – Tidetila) i Centrum edukacji dla dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie. 

Projekt odpowiada na potrzeby seniorów związane z wykorzystaniem TIK. Uczy, jak korzystać z technologii, by cieszyć się lepszym zdrowiem fizycznym i mentalnym; a także podnieść jakość życia. 

Projekt rozpoczęło spotkanie partnerów w Warszawie (15-18.11.2018), a zakończy spotkanie w Finlandii w czerwcu 2020 r.
Więcej informacji z zakładce: TIK dla eko-synergii seniorów.

***

Promowanie zrównoważonego rozwoju stało się najważniejszym wyzwaniem mieszkańców Ziemi. Wszyscy, którzy rozumieją i są gotowi uczestniczyć w budowaniu świata, z poszanowaniem środowiska i przyrody muszą trzymać się razem. Seniorzy mają ważną rolę do odegrania w tym działaniu - doświadczenie, znajomość tradycji i kultury, zrównoważony postrzeganie rzeczywistości to cechy, które mogą w znacznym stopniu przyczynić do ochrony Ziemi.

Ambicją projektu EcoSynergy50plus jest stworzenie, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, międzynarodowej sieci współpracy wśród seniorów i synergii ich wiedzy i działalności w dziedzinach związanych z ochroną środowiska i edukacji ekologicznej. W tym sensie projekt jest innowacyjny.

więcej o projekcie