Logo-pl

POLSKI

Grupa polskich wolontariuszy seniorów w Patras

Pierwsze trzy tygodnie czerwca 2013 r. spędziliśmy w Patras, organizacją która nas gościła była OIKIPA - Ekologiczny Ruch Patra. Głównym celem tej organizacji jest budowanie świadomości ekologicznej, mobilizacja obywateli w sprawach dotyczących środowiska i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Wizyta obyła się w ramach program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” projekty wolontariatu seniorów. Celem tego programu jest praca wolontariuszy na rzecz organizacji partnerskich, wymiana doświadczeń i zdobywanie nowej wiedzy i kontaktów. Celem projektu Ecosynergy 50 plus jest działania na rzecz szeroko pojętej ekologii.
W czasie naszego pobytu braliśmy udział w pracach, akcjach i spotkaniach z greckimi wolontariuszami i osobami aktywnie działającymi w organizacjach ekologicznych.


Większość naszego czasu i pracy została poświęcona problemowi segregacji odpadów i recyklingu, który jest również poważnym problemem w Polsce. Miasto Patra jest przygotowane do segregacji odpadów; na rogu każdej ulicy znajdują się duże pojemniki do segregacji odpadów, są one opróżniane codziennie. Organizacje pozarządowe we współpracy z samorządem miejskim prowadzą kampanie podnoszące świadomość społeczeństwa na temat zrównoważonej gospodarki odpadami –organizują spotkania na ten temat, debaty, akcje. Brałyśmy udział w przygotowaniu paczek do segregacji odpadów i pomagałyśmy w ich dystrybucji do domów. Razem z nami pracowali greccy wolontariusze, młodzież i starsi, kobiety i mężczyźni, nauczyciele, profesorowie i robotnicy. Każdy pomagał jak umiał, bo sprawa ekologii jest dla miasta Patras bardzo ważna.
Innym przykładem takich wspólnych działań jest wydarzenie organizowane przez 14 stowarzyszeń pod nazwą "Niebieskie społeczeństwo obywatelskie”. Na festynie rozdawaliśmy ulotki zawierające informacje o tym, jak duże zagrożeniach dla środowiska morskiego i dla przybrzeżnych obszarów stanowią odpady plastikowe. Dla Grecji jest to szczególnie ważny temat, bowiem od stanu morza i brzegów i od jakości środowiska zależy liczba turystów, a jest to najważniejsza gałąź gospodarki greckiej.
Braliśmy udział również w przygotowywaniu paczek dla osób ubogich – w Patras jest ich dużo, zwłaszcza wśród imigrantów, którzy przyjeżdżają tu z krajów mniej rozwiniętych gospodarczo.
Odwiedziliśmy również szkołę dla dzieci niepełnosprawnych – na zakończenie roku dzieci przygotowały przedstawienie, byłyśmy zaskoczone tym, jak duże znaczenie ma muzyka w terapii takich dzieci.
Bardzo uroczyście obchodzony jest w Patras Dzień Ziemi - 5 czerwca (każdego roku) ekologię widać na każdej ulicy miasta. W tym roku hasło przewodnie brzmiało: „Chroń swoją planetę! Masz tylko jedną!”
Nasza grupa, w żółtych koszulkach z logo OIKIPA, była dobrze widoczna na festynie. Uroczystości zakończyły się tradycyjnie muzyką i tańcem. Grecy mają muzykę we krwi; tańczą od narodzin do śmierci. Tańczą wszyscy zgodnie w wielkim kręgu w rytmie ludowej greckiej muzyki.
Dzięki naszym fantastycznym przyjaciołom greckim zobaczyliśmy piękne Patras i ciekawe miejsca wokół miasta. Odwiedziliśmy Strofilia, największy rezerwat przyrody przybrzeżnej, podziwialiśmy stary las sosnowy, gdzie powietrze było gorące i przepełnione dźwiękiem cykad, rozległe laguny z tysiącami flamingów i morze muskające złocisty piasek plaż. Odwiedziliśmy mykeńskie osady i muzeum archeologiczne Patras. Podziwialiśmy wspaniały widok na morze z małych uliczek starego miasta, spróbowaliśmy legendarnego mavrodaphne w winnicy Achaia Klauss, słuchaliśmy muzyki greckiej w Odeonie i w amfiteatrze tuż nad brzegiem morza. Odwiedziliśmy także najstarszy stadion olimpijski w starożytnej Olimpii. Nie zapomnimy o wieczornych spacerach w Patras, o mieście serdecznych ludzi, mieście rozbrzmiewającym grecką muzyką.
Dziękujemy gościnnym i życzliwym przyjaciołom z organizacji OIKIPA za możliwość poznania ich pracy i życia.
Polskie wolontariuszki: Ela, Stefania i Beata