Logo-pl

POLSKI

NASZ BLOG

Dlaczego ten kto chce być mądry je chleb? I jaki powinien być ten chleb? Co to jest chleb funkcjonalny? Czy funkcjonalny to to samo co ekologiczny? 

Więcej w artykule: CHLEB NASZ POWSZEDNI


Człowiek, od kiedy pojawił się na Ziemi, zmieniał swoje otoczenie tak, aby mieć z tego jak największe korzyści. Wykorzystywał też do tego narzędzia jakimi w danym okresie dysponował (np. ogień). Jednak dopiero w wieku XX niszczenie, czy też łagodniej ujmując, wykorzystywanie przyrody przez człowieka, przybrało zastraszające rozmiary…
Więcej z artykule ROLNICZA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA


Pierwszy raport, który pokazuje warunki pracy u dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu. Raport „Grubymi nićmi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu” jest częścią międzynarodowej inicjatywy Clean Clothes Campaign na rzecz godnych płac w przemyśle odzieżowym
Więcej w artykule: GRUBYMI NIĆMI SZYTE

Dokonując codziennych zakupów najwięcej uwagi poświęcamy kupowaniu żywności.
Wyobraźmy sobie dwa koszyki z różnymi produktami żywnościowymi – dokonajmy wyboru między nimi….
Więcej a artykule: MYŚL GLOBALNIE – JEDZ LOKALNIE


Samce żab z żeńskimi organami płciowymi, samce ryb produkujące ikrę, męskie okazy żółwi niezdolne do pełnienia funkcji rozrodczych. Coś jest nie tak! Ale co spowodowało to, że przyroda utraciła równowagę?
Więcej w artykule: PESTYCYDY W ŻYWNOŚCI


Przez pokolenia, działalność rolnicza doprowadziła do zwiększenia liczebności gatunków i siedlisk, które są dzisiaj chronione. Ochrona starych odmian roślin i ras zwierząt użytkowych to nie chęć tworzenia skansenu i sentyment do dawnych lat…
Więcej w artykule: TRADYCYJNE ODMIANY ROŚLIN UPRAWNYCH

Tradycyjne sady stanowiły przez dziesięciolecia najbardziej charakterystyczny element krajobrazów wiejskich w Europie, niestety w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat liczba tych cennych ekosystemów, które pełnią wiele ważnych funkcji w przyrodzie, zmniejszyła się o 80proc.
Więcej w artykule: NA RATUNEK STARYM SADOM

Bieżące działania