Logo-pl

POLSKI

O wolontariuszach

Z Polski

Franciszek - emerytowany rolnik, zainteresowany rolnictwem ekologicznym, ochroną środowiska i przyrody. Ważne są dla niego naturalna medycyna, prawidłowe odżywianie, astrologii i ekologia. Wytwarza w swoim gospodarstwie przetwory na wysokim poziomie jakości - zajął 1 miejsce w konkursie "Nasze kulinarne dziedzictwo - smaki regionów" w woj. mazowieckim za olej rzepakowy tłoczony na zimno. Udział w programie EcoSynergy były dla niego ważnym doświadczeniem, utwierdzającym go w planowanej rezygnacji z uprawiania rolnictwa konwencjonalnego. Jest członkiem lokalnej grupy folklorystycznej, tańczy i śpiewa, zna setki piosenek ludowych.

Ewa - z wykształcenia biolog, przyrodnik, emerytowana dziennikarka, zainteresowana prowadzeniem działań ekologicznych. Brała udział w wielu akcjach i kampaniach. Przez ostatnie 20 lat prowadziła działalność w organizacjach pozarządowych, szczególnie jest zainteresowana ekorozwojem obszarów wiejskich, dziedzictwem kulturowym, metodami ekologicznego rolnictwa. Pasjonuje ją robienie zdjęć, zwłaszcza starych drzew. Pomogła gminie Glonn w inwentaryzacji pomników przyrody, opisując je i robiąc piękne zdjęcia do albumu o przyrodzie gminy Glonn.

Danuta - emerytowana ekonomistka, zainteresowana ekorozwojem obszarów wiejskich, ale też zainteresowana ochroną środowiska w wymiarze globalnym. Bierze udział jako wolontariuszka w wielu działaniach: w lokalnej organizacji, w szkole, prowadzi zajęcia w lokalnej grupie folklorystycznej. Promuje w swoim regionie ekologiczne postawy. Otrzymała tytuł lidera ekologii i na obszarach Natury 2000. Chce dzielić się swoimi umiejętnościami m.in. wiedzą o tradycji i kulturze polskiej, przekazać innym wolontariuszom i organizacjom informacje o Polsce, regionie, tradycji, może nauczyć ludowych piosenek, ludowego haftu, kurpiowskiej ornamentyki. Szczególnie interesuje się współpracą z klubami seniorów i Uniwersytetem III wieku.

Jolanta - dziennikarka, ekolożka, zainteresowana tematyką przyrodniczą i społeczną. Lubi zbierać informacje z różnych źródeł, wzięła udział w inwentaryzacji i przygotowaniu katalogu cennych zabytków przyrody i kultury w gminie Glonn. Jako doświadczona działaczka organizacji pozarządowych wielokrotnie pracowała jako wolontariuszka z dziećmi, młodzieżą prowadząc zajęcia ekologiczne i konkursy. Jest zainteresowana kontaktem z seniorami, ale też otwarta na spotkania z ludźmi młodszymi. Jest zainteresowana wymianą doświadczeń, poznaniem nowych dziedzin, nowych tematów, nowego kraju.

Barbara - emerytowana redaktor, z zamiłowania ekolożka - przyrodnik. Szczególnie interesuje się ornitologią. Prowadzi wiele zajęć przyrodniczych dla dzieci - liczenie i opisywanie ptaków, ochrona siedlisk, budowanie budek. Organizuje plenery malarskie i promuje dziedzictwo kulturowe regionu nadbużańskiego. Jest zainteresowana poznaniem organizacji i osób związanych z ochroną przyrody. Chce przekazać swoje doświadczenia i pomóc w ich działaniach. Jednocześnie jest zainteresowana współpracą i budowaniem sieci współpracy z wolontariuszami o podobnych zainteresowaniach. Otwarta na poznanie nowych regionów, innych tradycji, dziedzictwa kulinarnego i kulturowego pragnie również w tych kierunkach budować współpracę seniorów w Polsce i Niemczech.

Kazimierz - emerytowany nauczyciel, zainteresowany ekorozwojem i dziedzictwem kulturowym, szczególnie regionu Kurpi i Puszczy Białej. Z zamiłowania rzeźbiarz ludowy (rzeźbi m.in. ptaki, anioły i świątki). Prowadzi wiele zajęć dla dzieci i młodzieży ucząc podstaw rzeźbienia w drewnie i sztuki ludowej. Bardzo zainteresowany budowaniem nowego wymiaru wymiany seniorów i współpracy sieciowej, chce podzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem, a jednocześnie jest otwarty na nowe doświadczenia. Interesuje go również poznanie dziedzictwa kulinarnego innych krajów, a ponieważ zna doskonale tradycyjne potrawy swego regionu, to chce stworzyć polsko-niemiecki internetowy klub seniorów-pasjonatów lokalnych i tradycyjnych receptur.

Stefania – jako biolog z wykształcenia odnosi się z wielkim respektem do przyrody, a szczególnie przyrody w mieście. Uważa, że miasto bez przyrody nie może istnieć, że powinna ona stanowić jego integralną część, a obowiązkiem mieszkańców miasta jest dbać o każdy skrawek zieleni, o każde drzewo. W jej małym ogródku czujemy się jak w tajemniczym ogrodzie, pełnym zapachów, śpiewu ptaków i brzęczenia owadów. Chociaż od ruchliwej warszawskiej ulicy dzieli ją zaledwie 100 metrów. Zaangażowała się w obronę Lasku Bielańskiego i bierze udział w akcjach protestacyjnych przeciwko budowaniu szerokiej betonowej drogi dojazdowej (żeby nie uszkodziły się samochody) wśród drzew. Jej pasją jest również ceramika, malarstwo i ciekawość świata.

Beata – rehabilitantka, pełna energii i miliona pomysłów, życzliwa, serdeczna i zawsze gotowa do niesienia pomocy – i starszym i młodym. Spędziła cztery miesiące jako wolontariuszka w indyjskiej wiosce trędowatych. Jej pasją są podróże, turystyka piesza i rowerowa. Ceni wszelkie pomysły proekologiczne i z zaangażowaniem bierze udział w ich realizacji.

Elżbieta – z wykształcenie biolog. Z wielką pasją zajmuje się swoim małym ogródkiem, w którym nie tylko jest miejsce dla pięknych róż, ale też dla mniej szlachetnych, ale za to barwnych kwiatów. Mówi, że najważniejsza jest biologiczna różnorodność, bo w niej jest miejsce i dla ptaków i dla owadów. Lubi spotykać nowych ludzi i lubi pomagać. A sprawy ekologii leżą jej głęboko na sercu.

Edward - specjalista ds. przeciwpożarowych, pasjonat Warszawy – zna każdy jej kamień, o jej historii może opowiadać godzinami. Interesuje się ekologią i ochroną środowiska i chętnie angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody. Jest wolontariuszem w Muzeum Powstania Warszawskiego przy obsłudze ekspozycji i w dziale Głównego Inwentaryzatora. Jako że jest przewodnikiem po Warszawie, to jest nie tylko wyrozumiały, ale i serdeczny w kontaktach z nowo poznanymi osobami. To niezwykle ważna cecha dla wolontariusza.

Michał – połączył zawód z pasją – jako strażak dba o to, by ludziom nie działa nie krzywda, niesie pomoc w każdej chwili i martwi się o stan środowiska naturalnego. Brał udział w czyszczeniu ze śmieci Jeziora Morskie Oko w Tatrach oraz Jeziora Piłakno na Mazurach. Interesuje go, jak w innych krajach organizowane są działania ekologiczne, jak pracują służby ratownicze i jak wygląda ich współpraca z organizacjami ekologicznymi. Jego pasją jest również fotografowanie i nurkowanie. Lubi poznawać nowe miejsca i nowych ludzi, rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami.

Sławek – muzyk, poeta, twórca wielu pięknych ballad w tym hymnu o tęsknocie za przyrodą pt. Urodziłem się w lesie. Ekologia zajmuje ważne miejsce w jego życiu i twórczości. Chce poznawać działania ekologiczne w innych krajach, wymieniać się doświadczeń, angażować się w akcje ekologiczne. Tę wrażliwość na świat i przyrodę przekazuje dzieciom i młodzieży na swoich warsztatach muzycznych.

Halina – muzyka to jej główna pasja, a zwłaszcza muzyka klasyczna. O wielkich kompozytorach wie bez mała wszystko. Jako wolontariuszka niejednokrotnie brała w organizacji warsztatów muzycznych dla młodzieży pomagając im zrozumieć muzykę. Interesują ją też malarstwo, kino, teatr i kulinaria w krajach europejskich, ale nie tylko. Mając świadomość globalnych problemów ekologicznych angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody. Szczególnie zainteresowana jest wymianą doświadczeń w tym aspekcie z innymi organizacjami ekologicznymi, a jej marzeniem jest połączyć kulturę z ekologią, bo – jej zdaniem - jedno bez drugiego nie może istnieć.

Maria – emerytowana nauczycielka, wielkiej wyrozumiałości i cierpliwości dla młodych ludzi. Interesuje się literaturą, filmem, sportem i turystyką. Ciekawa świata i chętna do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi. Otwarta na ludzi i chętna do pomagania innym. Ekologia jest ważną częścią jej życia i wielu przemyśleń – w jakim kierunku będzie się rozwijał świat, ile zależy od człowieka, co powinniśmy przekazać młodzieży, jak chronić przyrodę i nie niszczyć środowiska. Swoją przygodę z ekologią rozpoczęła od małych kroków – od bycia odpowiedzialnym konsumentem.

Zofia – z zawodu pielęgniarka, z zamiłowania filozof-etyk. Interesuje się przyrodą, ochroną środowiska, studiuje opracowania popularno-naukowe dotyczące zjawisk przyrodniczych. Brała udział w wielu imprezach dotyczących styku ekologii i kultury – festynach, targach, spotkaniach np. Zielony Jazdów w Warszawie czy wystawach o takiej tematyce, brała też udział w działaniach organizacji „Lekarze bez Granic Polska”. Chce dzielić się swoim doświadczeniem i poznawać nowe miejsca, nowych ludzi, nowe sprawy, ale też uczyć się od innych. Szczególnie szuka kontaktu z osobami zajmującymi się tematyką kulturalno-ekologiczną.

Anna – od wielu lat współpracuje z ruchem ekologicznym „Wolę Być”, brała udział w połączonej akcji ruchu Wolę Być i harcerzy w pomocy narkomanom w ośrodkach Monaru oraz w seminariach ekologicznych i działaniach bezpośrednich np. w happeningach w obronie przyrody (akcja w obronie drzew na Placu Trzech Krzyży, gdzie obecnie stoi hotel Sheraton). Wzięła też udział w seminarium głębokiej ekologii oraz w zgromadzeniu na rzecz wszystkich istot żywych (parateatralne odegranie ewolucji życia na Ziemi, które odbyło się w schronisku na Magórce). Z zawodu jest kosmetyczką, interesuje ją zastosowanie w kosmetyce kosmetyków organicznych i ekologicznych, interesuje się medycyną naturalną, refleksologią ale też kinem, muzyką i literaturą. Chce spotykać ludzi zainteresowanych ekologią i mających wizję dokonania w rozmaitych krajach takich zmian w organizacji życia, mentalności ludzi, by ludzie w większym stopniu szanowali dobra naturalne i rozumieli potrzebę ochrony Ziemi.

Andżelika – w kręgu jej zainteresowań są: ekologia, psychologia, zdrowe odżywianie, naturalne sposoby leczenia, kuchnia wegetariańska, gotowanie, ochrona środowiska, ochrona zwierząt, ogrodnictwo, muzyka, film, sztuka użytkowa (sama również maluje, szyje i wykonuje biżuterię), astrologia, kosmos, fizyka kwantowa, gospodarka dobra wspólnego, samowystarczalna gospodarka, ekologiczne budownictwo, rozwój świadomości, szkolnictwo demokratyczne. Chciałaby nawiązać kontakt, zbliżyć się do ludzi, którym nieobce są sprawy Ziemi i ludzkości. Jako wolontariuszka sadzi drzewa, sprząta świat, pomaga ludziom chorym, organizuje zajęcia plastycznych dla dzieci.

Danuta - historia, ekologia i kultura – to jej pasje, ale najbardziej interesuje ją styk tych trzech dziedzin. Brała udział w warsztatach – szczególnie dla młodzieży – na których przekazywała swoją wiedzę uczestnikom: wielki piknik rzeźby Eko i promocja zachowań proekologicznych w Puszczy Kampinoskiej, warsztaty rzeźby ekologicznej w Warszawie, warsztaty Eko Reporter w Zakopanym i Kołobrzegu. Jako wolontariuszka pracowała na rzecz Domów Opiekuńczo Wychowawczych – Warszawa Praga, odznaczona Złotą Odznaką „Przyjaciel Dzieci”. Zaangażowana w akcje ekologiczne i zainteresowania rozwojem OZE (Odnawialne Źródła Energii) w Polsce i na świecie, jako jedynej alternatywy dla pozyskiwania energii.

Z Niemiec

Ursula - emerytowana księgowa, pasjonatka prac w ogrodzie, robótek ręcznych, lubi gotować, słuchać dobrej muzyki, czytać, podróżować i majsterkować. Chce swój talent organizatorski zużytkować również na budowanie sieci współpracy seniorów ekologów, również dlatego, że lubi nowe wyzwania i nowe sytuacje. Przykłada dużą wagę do prawidłowego odżywiania, w swoim środowisku promuje rolnictwo ekologiczne i produkty ekologicznych. Ursula podzieliła się z polskimi wolontariuszami niemieckimi metodami zakładania i pielęgnowania ogrodów przydomowych.

Karl - emerytowany urzędnik, jego hobby to jazda na rowerze, wędkowanie i kręgle. Ekologia jest dla niego tematem bardzo ważnym. Zarówno ta mała ekologia - na swojej działce i w produktach spożywczych, ale też ta globalna. Podobnie jak ważne są kontakty i współpraca z ludźmi myślącymi ekologicznie. Szczególnie dużo satysfakcji daje mu praca w ogrodzie i dzielenie się swoim wieloletnim doświadczeniem z innymi działkowiczami.

Inge - emerytowana fotograf, pasjonatka podróży, jazdy na nartach i rowerze oraz wędrówek po górach. Interesuje się botaniką, ornitologią i ochroną środowiska, ale też muzyką i historią. Inge wykonała piękne zdjęcia nadbużańskiej przyrody, które stanowią część wystawy przyrodniczej przygotowywanej przez SIĘ. A Warszawa w jej obiektywie okazuje się miastem o wielkiej historii ale też nowoczesnej architekturze.

Jutta - prowadzi lokalne muzeum historii Glonn, organizuje zajęcia dla młodzieży, aktywnie włącza się w działania Klubu seniorów, a dodatkowo prowadzi zajęcia ceramiczne dla dzieci, młodzieży i seniorów.
Interesuje się zagadnieniami ochrony środowiska i przyrody. Zastanawia się jak może jako konsument przeciwdziałać zmianom klimatycznym – kupuje tylko produkty ekologiczne lub wytworzone lokalnie, segreguje śmieci, sadzi drzewa i szczególnie dba o zachowanie bioróżnorodności – np. sadząc lokalne odmiany krzewów i kwiatów dla dzikich zapylaczy.
W jej ogródki rosną nie tylko kwiaty ale najróżniejsze zioła i warzywa. Ku uciesze dziewięciu kaczek, która żyją w doskonałej zgodzie z kotem i psem. Lubi wycieczki rowerowe piesze. Kocha zwierzęta i lubi ludzi

Z Grecji

Georgios - nauczyciel, zaangażowany w działania greckiej partii zielonych; interesuje się ochroną przyrody, środowiska I bioróżnorodności. Kocha muzykę i taniec. Muzykę każdą – klasyczną, jazz, rock and roll i współczesną muzykę grecką; zachwyciła go również muzyka Chopina. Uwielbia wędrówki, przebywanie sam na sam z przyrodą i czytanie poezji.

Georgios 2 - emeryt, aktywista akcji ekologicznych, organizator protestów przeciwko zaśmiecaniu świata i bezmyślnemu niszczeniu przyrody. Interesuje się historią starożytną i współczesną, słucha muzyki klasycznej – w jego kolekcji płyt ważne miejsce zajmuje Chopin. Uprawia sport: pływa codziennie w morzu, wspina się po górach, uważa na dietę, nie znosi dymu papierosowego, lubi rozmawiać z ludźmi i pisać o nich.

Georgios 3 - emerytowany nauczyciel, aktywista akcji ekologicznych, organizator i inicjator wielu działań na rzecz ochrony przyrody I środowiska. Słucha muzyki klasycznej i greckiej, świetnie tańczy tradycyjne greckie tańce, interesuje go cywilizacja Europy i historia największych miast. Prowadzi sportowy tryb życia: pływa, wspina się, wędruje. Przyroda jest dla niego bardzo ważna.

Magda - wykłada na uniwersytecie w Patras chemię, ale przyroda była zawsze obecna w jej życiu, każdą wolną chwilę spędza w domu rodzinnym na małej greckiej wyspie w ciszy pod stuletnimi drzewami oliwnymi - bierze wtedy do ręki dobrą książkę i wsłuchuje się w odwieczny szum morza. Lubi pływać, wędrować i rozmawiać z ludźmi, dla których – tak jak dla niej – respektowanie przyrody jest nie tylko obowiązkiem ale wielką przyjemnością.

Anastasios - emerytowany policjant uważa, że gdyby wszyscy ludzie kochali przyrodę i chronili środowisko to świat były o wiele lepszy i zdrowszy. Bierze zatem udział w akcjach ekologicznych, pomaga potrzebującym i pielęgnuje swój mały ogródek. Jak każdy mieszkaniec Patras pływa codziennie w morzu i wędruje po górach.

Artemis - emerytowana urzędniczka, przyroda jest dla niej magią, o którą należy dbać, szanować, podziwiać i respektować. Jako weganka rozumie o wiele bardziej, jak istotne są ludzkie zachowania, jak ważne są decyzje, które my - konsumenci podejmujemy każdego dnia. Jest aktywistą i wolontariuszką od wielu lat, bierze udział w protestach przeciwko niszczeniu przyrody i środowiska.

Wolontariusze z Turcji

İsmail - z zawodu architekt, zainteresowany kulturą i historią. Pobyt w Polsce był ważnym wydarzeniem w jego życiu osobistym i zawodowym. Dla polskich wolontariuszy i członków SIĘ przygotował bardzo ciekawą prezentację o kulturze, historii i zabytkach architektonicznych w Canakkale. Z kolei prezentację o zabytkowej i nowoczesnej architekturze Warszawy, o polskiej kulturze, tradycji i sztuce przygotował dla swoich kolegów architektów i dla pracowników kultury w Canakkale. 


Refleksje z mobilności:
„Dużo rozmawialiśmy o członkostwie Polski w UE, to dzięki temu nastroje w Polsce są tak pozytywne zarówno w polityce jak i kulturze”.
„Polska tradycyjna kuchnia jest fantastyczna”.
„Lokalne izby regionalne są świetnym miejscem zachowania kultury ludowej”.
„Polacy są bardziej otwarci, pomocni i serdeczni niż inne narody europejskie”.
„Miasto wpływa negatywnie na sytuację społeczno-kulturalną w każdym kraju”.

Kibriye - gospodyni domowa, rolniczka, najstarsza wolontariuszka projektu, ekspertka kuchni południowo-wschodniej. Dzięki niej polska grupa poznała niezwykłe smaki tureckie, poznała tradycje i zwyczaje kulinarne, ale także życie codzienne rolników w Turcji.
Refleksje z mobilności:
“Mając 75 lat odkryłam nowy kraj, jego kulturę i ludzi. Jestem szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w takim projekcie”.
„Spotkałam tylko cudownych ludzi”.
“W prezencie dostałam kilkanaście odmian grochów i fasoli, wszystkie posadziłam w swoim ogrodzie”.
“Ciekawym doświadczeniem była praca z dziećmi niepełnosprawnymi”.

Aysun – członkini kooperatywy kobiet zajmującej się ludową sztuką i kulturą w Çanakkale. Specjalistka ludowego rzemiosła, a szczególnie patchworków, prowadzi zajęcia dla bezrobotnych kobiet. Jest też członkiem rady miasta, zajmuje się problematyka kobiecą.
Refleksje z mobilności:
“Wszytko było takie piękne”.
„Każdy i wszędzie dba o porządek, a ludzie są bardzo pomocni”.
„Kobiety w Polsce bardzo się interesują ludowym rzemiosłem i patchworkami, musimy znaleźć jakiś sposób, żeby się spotykać i ze sobą współpracować”.
„Wizyta w muzeum Kopernika była niesamowitym doświadczeniem”
„Kiedy zachorowałam wszyscy się mną zaopiekowali”.


İdeal – członkini kooperatywy kobiet zajmującej się ludową sztuką i kulturą w Çanakkale. Prowadzi warsztaty z patchwork dla kobiet w Canakkale.
Refleksje z mobilności:
“Kwiaty w ogrodzie botanicznym były tak cudownie kolorowe, że zainspirowały mnie do nowych wzorów na patchworkach”.
„Warsztaty dla dzieci były bardzo ciekawym przeżyciem, poznałam szkoły polskie, nauczycieli i prace z dziećmi. Dzieci były zainteresowane kulturą turecką, pytali o tyle różnych rzeczy”.
„To co działo się w Polsce podczas II wojny światowej było straszne, obozy koncentracyjne i okupacja - tak boję się o ludzkość”.

Hanife – wolontariuszka w stowarzyszeniu Troy Culture Association. Trenerka, prowadzi warsztaty na temat ogrodów balkonowych i ogródków przydomowych oraz ogródków miejskich.
Refleksje z mobilności:
”Parki i ogrody w Warszawie są takie piękne. Tak wiele ludzi z nich korzysta”.
“Muzyka w parkach – musimy pomyśleć jak zorganizować podobne wydarzenia w Çanakkale”
“Najpiękniejszymi miejscami w Warszawie są kościoły”.
„Praca z dziećmi niepełnosprawnymi była dla mnie niezwykłym doświadczeniem, w przyszłości będę organizowała zajęcia dla dzieci”.
”Muszę podszkolić mój język niemiecki, żeby lepiej się komunikować poza granicami Turcji”.

Esma – emerytowana urzędniczka, trenerka w organizacji kobiet zajmującej się tradycyjnym rzemiosłem. Organizatorka festiwali sztuki ludowej, a szczególnie patchworków w Canakkale.
Refleksje z mobilności:
„Wszyscy pomagali mi w prezentowaniu moich prac w Polsce”.
Udział w międzynarodowej konferencji był niezwykłym wydarzeniem”
„Poznałam kulturę i sztukę Polską”.