Logo-pl

POLSKI

TIK dla EKOSYNERGII SENIORÓW

Komputer i Internet – kluczem dla seniorek i seniorów do aktywnego i zdrowszego życia

Prowadzone od lat liczne badania wskazują jednoznacznie na to, że na stan zdrowia i dobre samopoczucie człowieka wpływają: żywność dobrej jakości, aktywność fizyczna, ćwiczenia poznawcze, kontakty społeczne i możliwość obserwacji własnego zdrowia. W przypadku każdego z wymienionych czynników pomocne mogą być technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).
Nowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus + jest wspólną inicjatywą partnerstwa czterech NGO (Polska - Społeczny Instytut Ekologiczny, Szwecja - MobilEducation, Turcja – TROY Environmental Association, Finlandia – Tidetila) i Centrum edukacji dla dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie. 

Każdy z partnerów ma w zadaniach edukację pozaformalną i nieformalną; zajmuje się tematami istotnymi dla zrównoważonego rozwoju. Ważną grupą docelową są seniorzy. Partnerzy znają ich potrzeby, w tym te związane z wykluczeniem cyfrowym. Efektem wykluczenia są postawy pasywne, a co za tym idzie izolacja społeczna. 

Nowy projekt odpowiada na potrzeby seniorów związane z wykorzystaniem TIK. Uczy, jak korzystać z technologii, by cieszyć się lepszym zdrowiem fizycznym i mentalnym; a także podnieść jakość życia. 

Projekt rozpoczęło spotkanie partnerów w Warszawie (15-18.11.2018), a zakończy spotkanie w Finlandii w czerwcu 2020 r. W ramach projektu, jako jego efekt, powstaną informatory TIK dla seniorów opracowane przez partnerstwo: jak korzystać z iPhona, iPada, Androida, iPhona Siri, Google Home, Samsunga Bixby; a także, jak wykorzystać TIK, by żyć zdrowiej i aktywniej. 

Partnerzy austriaccy przygotują krótkie filmy wykonane przez seniorów w Austrii na temat ich doświadczeń z TIK. Powstanie również baza najlepszych praktyk TIK dla seniorów. Rezultaty projektu, przetłumaczone na języki partnerów i język angielski, będą ogólnodostępne. Informacje z pierwszego znajdują się w Newsletter nr 1.

Komputer i Internet – kluczem dla seniorek i seniorów do aktywnego i zdrowszego życia

Drugie spotkanie partnerstwa odbyło się zgodnie z planem projektu w Sztokholmie. Zorganizował je szwedzki partner projektu MobilEducation. Tym razem tematem uczestnicy omówili również możliwości używania nowoczesnych technik informacyjnych jako przydatnych – szczególnie dla seniorów - narzędzi do codziennego funkcjonowania: wykorzystanie „Siri” i „asystent Google”, używanie funkcji głosowej zamiast pisania tekstów, używanie funkcji „usługa w chmurze”, zlokalizowanie lub zablokowanie telefonu w przypadku jego zgubienia czy korzystanie z tłumacza Google przy odczytywaniu tekstów w obcym języku lub porozumiewaniu się z cudzoziemcami.

  1.  Newsletter Polska
  2. Newsletter Niemcy
  3. Newsletter Szwecja
  4. Newsletter Turcja
  5. Newsletter Finlandia
  6. Newsletter Anglia 

Czwarte spotkanie partnerstwa TIK – klucz w rękach seniorek i seniorów do aktywnego i zdrowszego życia

Czwarte spotkanie naszego partnerstwa miało miejsce w Istambule w terminie od 23 do 26 lutego br. Gospodarz wydarzenia Oral Kaya, dyrektor stowarzyszenia Troya, zaprosił partnerów na konferencję w Domu Kultury dzielnicy Beşiktaş w Istambule. Zorganizował ją wspólnie ze Stowarzyszeniem Prawo Osób 65+. Inspiracją był realizowany przez nasze partnerstwo projekt, którego głównym celem jest nauczenie seniorów korzystania z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, by, sięgając po nowoczesne rozwiązania, mogli m.in. monitorować stan swojego zdrowia.

Więcej informacji o spotkaniu w Wiadomości nr. 4.

TRZECIE SPOTKANIE PARTNERSTWA TIK - KLUCZ W RĘKACH SENIORÓW I SENIOREK DO AKTYWNEGO I ZDROWSZEGO ŻYCIA

Trzecie spotkanie zorganizował partner austriacki SPES w swojej siedzibie w Schlierbach. Trzydniowe spotkanie (16-19 września) poświęcone było pracy nad rezultatami projektu oraz spotkaniom ze specjalistami, którzy zapoznali uczestników z Aplikacjami i narzędziami TIK ułatwiającymi życie codzienne seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji w newsletterach:

Polska

Turcja

Szwecja

Finlandia

Austria

Anglia

______________________________________________________________________________________________________________

Seniorki i seniorzy dla ekologii i zrównoważonego rozwoju - takie motto towarzyszyło działaniom projektu TIK dla EKORYNERGII seniorów, który zakończony został 30 czerwca br. 

Projekt był wspólną inicjatywą partnerstwa zawiązanego między trzema NGO (Polska - Społeczny Instytut Ekologiczny, Szwecji- MobilEducation, Turcja – TROY Environmental Association) i Centrum edukacji dla dorosłych (Austria – SPES Zukunftsakademie). Projekt zrealizowano w ramach programu Erasmus+. 

Celem pracy międzynarodowego partnerstwa była wymiana doświadczeń, wiedzy, najlepszych praktyk i na tej podstawie wypracowanie innowacyjnego podejścia oraz metod nauczania motywujących seniorów do używania Technik Informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) w życiu codziennym: do komunikowania się, do szukania informacji, do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, do wyszukiwania wydarzeń czy do aktywniejszego udziału w życiu publicznym.

Ciekawe informacje o partnerach, ich działaniach znajdują się w wydanych po spotkaniach międzynarodowych wiadomościach (Newsletter 1, 2, 3, 4).

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu – opracowanymi wspólnie przez partnerów i przetłumaczonymi na języki partnerów oraz na angielski są:

CZWARTE SPOTKANIE PARTNERSTWA EKO-SYNERGII SENIORÓW W SZWECJI

Spotkanie odbyło się w Szwecji, a zorganizowała je organizacja MobilEducation z siedzibą w Sztokholmie. W spotkaniu uczestniczyli organizatorzy, przedstawiciele koordynatora ze Społecznego Instytutu Ekologicznego, z tureckiej organizacji TROY i z Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie.
Więcej informacji w Newsletter 4

---

TRZECIE SPOTKANIE PARTNERSTWA EKO-SYNERGII SENIORÓW W TURCJI

Spotkanie odbyło się w Turcji, a zorganizowała je organizacja TROY Environmental z siedzibą w portowym mieście Çanakkale położonym nad cieśniną Dardanele. W spotkaniu uczestniczyli organizatorzy, przedstawiciele koordynatora ze Społecznego Instytutu Ekologicznego, ze szwedzkiej organizacji MobilEducation i z Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie. Rozmawialiśmy o dotychczasowym przebiegu realizacji projektu, kolejnych działaniach, ustaliliśmy termin ostatniego spotkania zaplanowanego w projekcie, w Szwecji w 2018 roku.

Więcej informacji w newsletterach

Drugie spotkanie partnerstwa TIK dla EKOSYNERGII SENIORÓW

Od 26 do 29 kwietnia 2017 r. trwało drugie spotkanie partnerstwa pracującego w projekcie „TIK dla ekosynergii seniorów”, który realizowany jest w ramach programu Erasmus plus. Tym razem partnerzy spotkali się w Schlierbach – przepięknym miasteczku położonym u przedgórza Alp, w Górnej Austrii. Gospodarzem był austriacki partner: Centrum Kształcenia i Edukacji SPES Zukunftsakademie.

SPES, czyli Nadzieja. Skrót SPES (z łacińskiego nadzieja) po rozwinięciu oznacza Studiengesellschaft für Projekte zur Erneuerung der Strukturen - Akademia Projektów w celu Odnowienia Struktur. W tym roku SPES obchodzi jubileusz 35-lecia utworzenia. Program i oferta Akademii są bardzo bogate, a jej zespół tworzą ludzie o różnych kompetencjach, eksperci wielu dziedzin; osoby zaangażowane, otwarte na rozwój własny i innych.

Pomysłodawcą powstania centrum był profesor Johann Millendorfer (1921–2001), którego tezy dotyczące wpływu konkretnych, odpowiednich struktur w regionie na pozytywny kierunek rozwoju lokalnych społeczności, stanowią podwaliny SPES. Pod kierunkiem prof. Millendorfera, od 1979 r., grupa pięciu naukowców – myślących perspektywicznie o regionie – spotykała się regularnie i dyskutowała, by w końcu zaprezentować wspólną ideę powołania SPES – Akademii Przyszłości.

W 1982 r. odbyło się zebranie założycielskie Akademii. Każdy z pięciu założycieli miał nieco odmienną wizję programu, jako specjalista w innej dziedzinie: przyrody/rolnictwa, biznesu, rodziny, zdrowia, społeczeństwa obywatelskiego. Ta różnorodność sprawiła jednak, że naukowcy stworzyli razem niezwykłą placówkę – Akademię Przyszłości i Nadziei, która powoli stała się wizytówką Schlierbach.

Stu właścicieli

W 1987 r. okazało się, że wystawiony na sprzedaż, wymagający gruntownego remontu pensjonat, położony na jednym ze wzgórz Schlierbach, znalazł po latach nabywcę – bogatego mieszkańca Wiednia, który zaplanował przerobienie go na dom schadzek. Rozwiązanie było na tyle realne, że mieszkańcy skrzyknęli się i złożyli na wykupienie obiektu, planując, że stanie się on centrum kształcenia, spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji poświęconych zrównoważonemu rozwojowi. Do dziś ponad sto osób to jego właściciele, ale nie czerpią zysków z działalności SPES. Grupa uzgodniła bowiem, że zyski przeznaczane będą na wspieranie rozwoju Akademii, realizację projektów, które budują przyszłość regionu.

Pierwszy projekt, zrealizowany przez Akademię SPES, dotyczył rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie. Jego celem było wsparcie małych rodzinnych przedsiębiorstw rolniczych, ułatwienie im sprzedaży wytworzonych produktów, odejście od anonimowości producenta i jego wyrobów, budowa relacji między konsumentem i producentem.

Od 1989 r. działa w Schlierbach rynek rolników. W każdą sobotę mieszkańcy mogą się zaopatrzyć w świeże produkty bezpośrednio od rolników, lokalne i tańsze niż w sklepach.

Po pierwszym zrealizowanym projekcie szybko zaczęły pojawiać się następne pomysły. Stanowiły odpowiedź na sygnalizowane przez mieszkańców potrzeby. Każdy pomysł był z mieszkańcami konsultowany i realizowany. Wiele z nich dotyczyło ekologii, a więc zdrowia; i społeczeństwa obywatelskiego, czyli partycypacji i aktywności w życiu publicznym, współpracy i odpowiedzialności za rozwój regionu.

Cała relacja i zdjęcia w pdf

Pierwsze spotkanie partnerstwa TIK dla EKOSYNERGII SENIORÓW