Logo-pl

POLSKI

TIK dla EKOSYNERGII SENIORÓW

Projekt „TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia” realizowany w ramach programu Erasmus+ zakończył się 31 grudnia 2020 roku. Partnerstwo pięciu organizacji: Społeczny Instytut Ekologiczny (Polska), TROYA (Turcja), MobilEducation (Szwecja), Tiedetila (Finlandia) i SPES (Austria) wypracowało w ciągu 23 miesięcy następujące rezultaty:

1. Wiadomości (Newsletter), w którym opisane są międzynarodowe spotkania partnerów.

2. Poradniki TIK (ICT Guides), które w prosty sposób wyjaśniają w jaki sposób posługiwać się aplikacjami, jak korzystać z asystenta Google i co to jest chmura. 

3. Baza danych kontaktów, w której zainteresowani znajdą informacje o instytucjach, instytutach i organizacjach zajmujących podnoszeniem umiejętności seniorów.

4. Najlepsze praktyki w krajach partnerów opisujące ciekawe metody i zastosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych.
5. Analizy i badania rzeczywistych potrzeb seniorów związanych z technikami informacyjno-komunikacyjnymi.
6. Cyfrowe opowieści zrealizowane przez austriackich seniorów z organizacji „Bank Czasu 55+” (Zeitbank 55+) zachęcą nieprzekonanych seniorów do korzystania z TIK w życiu codziennym.
7. Partnerzy przygotowali 26 prezentacji, w których omówili problemy seniorów związane z używaniem TIK oraz przedstawili ciekawe przykłady akcji i działań.

Wszystkie rezultaty projektu pt. „TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia” przetłumaczone na języki partnerów zamieszczone zostały na platformie rezultatów Erasmus+.
Wszystkie rezultaty są ogólnodostępne.
https://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma-rezultatow-projektow-erasmus/

5. Zapraszamy do poznania przykładów najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem narzędzi TIK w Polsce, Finlandii, Austrii i Szwecji.

4. W jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi można zagwarantować bezpieczeństwo, a jednocześnie dobre samopoczucie osoby starszej? Kari Kotiranta uważa, że monitorowanie nie musi mieć charakteru obserwacji tego, co osoba w danej chwili robi. Monitoring może działać dyskretnie. Zapraszamy do lektury.

3. Baza kontaktów może się przydać, jeśli szukamy instytucji, instytutów i organizacji pozarządowych, które opracowują materiały edukacyjne i organizują kursy, szkolenia i warsztaty na temat TIK.

2. Warto wiedzieć, warto umieć… zapraszamy do zapoznania się z poradnikami, które wytłumaczą i ułatwią posługiwanie się prostymi i przydatnymi aplikacjami TIK.

 1. TIK Siri dla seniorów 
 2. TIK SIri dla seniorów 
 3. TIK Asystent Google
 4. TIK Poradnik dla seniorów 
 5. TIK Poradnik dla seniorów 
 6. TIK usługi w chmurze

27.12.2020
Ostatnie spotkanie międzynarodowego partnerstwa projektu „TIK - klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia” w ramach programu Erasmus+


Piąte spotkanie, realizujące projekt międzynarodowego partnerstwa, miało miejsce 1 grudnia 2020 r. w siedzibie organizacji Tiedetila w Pihlajavesi w Finlandii. Nie było zwykłe, widzieliśmy się wyłącznie na ekranach komputerów. 


Trzy krótkie filmy video przygotowane przez partnerów fińskich rozbudziły naszą wyobraźnie. Dzięki nowoczesnym technologiom mieliśmy okazję popatrzeć na to, czego nie udało się zobaczyć w rzeczywistości. Widzieliśmy las, w którym znajduje się siedziba organizacji, zwiedziliśmy muzeum komputerów – pasję kolekcjonerką Kari. Najstarszy komputer pochodzi z 1977 roku, ponad 150 eksponatów znajduje się półkach, a jeszcze więcej na strychu. Nasi gospodarze zabrali nas też do własnymi rękoma zbudowanej chatki w ich prywatnym rezerwacie przyrody…


Koniec projektu nie oznacza, że partnerzy zakończyli współpracę... pozostaną w przyjacielskich kontaktach. Każdy będzie z radością gościł przyjaciół kiedykolwiek będą mieli ochotę i czas na odwiedziny. Partnerzy opracowali też wspólnie kolejny projekt związany z TIK. Tym razem chcą się zastanowić nad tym, czy TIK nie może być dla seniorów inspiracją do kreatywności i sposobem na kontakt ze światem kultury. Wniosek został złożony do programu Erasmus+. 


Niezależnie od tego, jakie będą decyzje oceniających, wszyscy jesteśmy zgodni, co do tego, że dwuletnia wspólna przygoda dostarczyła nam wiele radości i satysfakcji, wiele się nauczyliśmy, poznaliśmy kraje partnerów, ich kulturę i tradycje, poszerzyliśmy kontakty. A wszystkie rezultaty projektu są efektem wspólnej pracy i wzbogacają naszą ofertę edukacyjną.

Więcej o spotkaniu: pkt 5.

Komputer i Internet – kluczem dla seniorek i seniorów do aktywnego i zdrowszego życia

Prowadzone od lat liczne badania wskazują jednoznacznie na to, że na stan zdrowia i dobre samopoczucie człowieka wpływają: żywność dobrej jakości, aktywność fizyczna, ćwiczenia poznawcze, kontakty społeczne i możliwość obserwacji własnego zdrowia. W przypadku każdego z wymienionych czynników pomocne mogą być technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).
Nowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus + jest wspólną inicjatywą partnerstwa czterech NGO (Polska - Społeczny Instytut Ekologiczny, Szwecja - MobilEducation, Turcja – TROY Environmental Association, Finlandia – Tidetila) i Centrum edukacji dla dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie. 

Każdy z partnerów ma w zadaniach edukację pozaformalną i nieformalną; zajmuje się tematami istotnymi dla zrównoważonego rozwoju. Ważną grupą docelową są seniorzy. Partnerzy znają ich potrzeby, w tym te związane z wykluczeniem cyfrowym. Efektem wykluczenia są postawy pasywne, a co za tym idzie izolacja społeczna. 

Nowy projekt odpowiada na potrzeby seniorów związane z wykorzystaniem TIK. Uczy, jak korzystać z technologii, by cieszyć się lepszym zdrowiem fizycznym i mentalnym; a także podnieść jakość życia. 

Projekt rozpoczęło spotkanie partnerów w Warszawie (15-18.11.2018), a zakończy spotkanie w Finlandii w czerwcu 2020 r. W ramach projektu, jako jego efekt, powstaną informatory TIK dla seniorów opracowane przez partnerstwo: jak korzystać z iPhona, iPada, Androida, iPhona Siri, Google Home, Samsunga Bixby; a także, jak wykorzystać TIK, by żyć zdrowiej i aktywniej. 

Partnerzy austriaccy przygotują krótkie filmy wykonane przez seniorów w Austrii na temat ich doświadczeń z TIK. Powstanie również baza najlepszych praktyk TIK dla seniorów. Rezultaty projektu, przetłumaczone na języki partnerów i język angielski, będą ogólnodostępne. Informacje z pierwszego znajdują się w Newsletter nr 1.

Komputer i Internet – kluczem dla seniorek i seniorów do aktywnego i zdrowszego życia

Drugie spotkanie partnerstwa odbyło się zgodnie z planem projektu w Sztokholmie. Zorganizował je szwedzki partner projektu MobilEducation. Tym razem tematem uczestnicy omówili również możliwości używania nowoczesnych technik informacyjnych jako przydatnych – szczególnie dla seniorów - narzędzi do codziennego funkcjonowania: wykorzystanie „Siri” i „asystent Google”, używanie funkcji głosowej zamiast pisania tekstów, używanie funkcji „usługa w chmurze”, zlokalizowanie lub zablokowanie telefonu w przypadku jego zgubienia czy korzystanie z tłumacza Google przy odczytywaniu tekstów w obcym języku lub porozumiewaniu się z cudzoziemcami.

 1.  Newsletter Polska
 2. Newsletter Niemcy
 3. Newsletter Szwecja
 4. Newsletter Turcja
 5. Newsletter Finlandia
 6. Newsletter Anglia 

Czwarte spotkanie partnerstwa TIK – klucz w rękach seniorek i seniorów do aktywnego i zdrowszego życia

Czwarte spotkanie naszego partnerstwa miało miejsce w Istambule w terminie od 23 do 26 lutego br. Gospodarz wydarzenia Oral Kaya, dyrektor stowarzyszenia Troya, zaprosił partnerów na konferencję w Domu Kultury dzielnicy Beşiktaş w Istambule. Zorganizował ją wspólnie ze Stowarzyszeniem Prawo Osób 65+. Inspiracją był realizowany przez nasze partnerstwo projekt, którego głównym celem jest nauczenie seniorów korzystania z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, by, sięgając po nowoczesne rozwiązania, mogli m.in. monitorować stan swojego zdrowia.

Więcej informacji o spotkaniu w Wiadomości nr. 4.

TRZECIE SPOTKANIE PARTNERSTWA TIK - KLUCZ W RĘKACH SENIORÓW I SENIOREK DO AKTYWNEGO I ZDROWSZEGO ŻYCIA

Trzecie spotkanie zorganizował partner austriacki SPES w swojej siedzibie w Schlierbach. Trzydniowe spotkanie (16-19 września) poświęcone było pracy nad rezultatami projektu oraz spotkaniom ze specjalistami, którzy zapoznali uczestników z Aplikacjami i narzędziami TIK ułatwiającymi życie codzienne seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji w newsletterach:

Polska

Turcja

Szwecja

Finlandia

Austria

Anglia

______________________________________________________________________________________________________________

Seniorki i seniorzy dla ekologii i zrównoważonego rozwoju - takie motto towarzyszyło działaniom projektu TIK dla EKORYNERGII seniorów, który zakończony został 30 czerwca br. 

Projekt był wspólną inicjatywą partnerstwa zawiązanego między trzema NGO (Polska - Społeczny Instytut Ekologiczny, Szwecji- MobilEducation, Turcja – TROY Environmental Association) i Centrum edukacji dla dorosłych (Austria – SPES Zukunftsakademie). Projekt zrealizowano w ramach programu Erasmus+. 

Celem pracy międzynarodowego partnerstwa była wymiana doświadczeń, wiedzy, najlepszych praktyk i na tej podstawie wypracowanie innowacyjnego podejścia oraz metod nauczania motywujących seniorów do używania Technik Informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) w życiu codziennym: do komunikowania się, do szukania informacji, do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, do wyszukiwania wydarzeń czy do aktywniejszego udziału w życiu publicznym.

Ciekawe informacje o partnerach, ich działaniach znajdują się w wydanych po spotkaniach międzynarodowych wiadomościach (Newsletter 1, 2, 3, 4).

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu – opracowanymi wspólnie przez partnerów i przetłumaczonymi na języki partnerów oraz na angielski są:

CZWARTE SPOTKANIE PARTNERSTWA EKO-SYNERGII SENIORÓW W SZWECJI

Spotkanie odbyło się w Szwecji, a zorganizowała je organizacja MobilEducation z siedzibą w Sztokholmie. W spotkaniu uczestniczyli organizatorzy, przedstawiciele koordynatora ze Społecznego Instytutu Ekologicznego, z tureckiej organizacji TROY i z Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie.
Więcej informacji w Newsletter 4

---

TRZECIE SPOTKANIE PARTNERSTWA EKO-SYNERGII SENIORÓW W TURCJI

Spotkanie odbyło się w Turcji, a zorganizowała je organizacja TROY Environmental z siedzibą w portowym mieście Çanakkale położonym nad cieśniną Dardanele. W spotkaniu uczestniczyli organizatorzy, przedstawiciele koordynatora ze Społecznego Instytutu Ekologicznego, ze szwedzkiej organizacji MobilEducation i z Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie. Rozmawialiśmy o dotychczasowym przebiegu realizacji projektu, kolejnych działaniach, ustaliliśmy termin ostatniego spotkania zaplanowanego w projekcie, w Szwecji w 2018 roku.

Więcej informacji w newsletterach

Drugie spotkanie partnerstwa TIK dla EKOSYNERGII SENIORÓW

Od 26 do 29 kwietnia 2017 r. trwało drugie spotkanie partnerstwa pracującego w projekcie „TIK dla ekosynergii seniorów”, który realizowany jest w ramach programu Erasmus plus. Tym razem partnerzy spotkali się w Schlierbach – przepięknym miasteczku położonym u przedgórza Alp, w Górnej Austrii. Gospodarzem był austriacki partner: Centrum Kształcenia i Edukacji SPES Zukunftsakademie.

SPES, czyli Nadzieja. Skrót SPES (z łacińskiego nadzieja) po rozwinięciu oznacza Studiengesellschaft für Projekte zur Erneuerung der Strukturen - Akademia Projektów w celu Odnowienia Struktur. W tym roku SPES obchodzi jubileusz 35-lecia utworzenia. Program i oferta Akademii są bardzo bogate, a jej zespół tworzą ludzie o różnych kompetencjach, eksperci wielu dziedzin; osoby zaangażowane, otwarte na rozwój własny i innych.

Pomysłodawcą powstania centrum był profesor Johann Millendorfer (1921–2001), którego tezy dotyczące wpływu konkretnych, odpowiednich struktur w regionie na pozytywny kierunek rozwoju lokalnych społeczności, stanowią podwaliny SPES. Pod kierunkiem prof. Millendorfera, od 1979 r., grupa pięciu naukowców – myślących perspektywicznie o regionie – spotykała się regularnie i dyskutowała, by w końcu zaprezentować wspólną ideę powołania SPES – Akademii Przyszłości.

W 1982 r. odbyło się zebranie założycielskie Akademii. Każdy z pięciu założycieli miał nieco odmienną wizję programu, jako specjalista w innej dziedzinie: przyrody/rolnictwa, biznesu, rodziny, zdrowia, społeczeństwa obywatelskiego. Ta różnorodność sprawiła jednak, że naukowcy stworzyli razem niezwykłą placówkę – Akademię Przyszłości i Nadziei, która powoli stała się wizytówką Schlierbach.

Stu właścicieli

W 1987 r. okazało się, że wystawiony na sprzedaż, wymagający gruntownego remontu pensjonat, położony na jednym ze wzgórz Schlierbach, znalazł po latach nabywcę – bogatego mieszkańca Wiednia, który zaplanował przerobienie go na dom schadzek. Rozwiązanie było na tyle realne, że mieszkańcy skrzyknęli się i złożyli na wykupienie obiektu, planując, że stanie się on centrum kształcenia, spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji poświęconych zrównoważonemu rozwojowi. Do dziś ponad sto osób to jego właściciele, ale nie czerpią zysków z działalności SPES. Grupa uzgodniła bowiem, że zyski przeznaczane będą na wspieranie rozwoju Akademii, realizację projektów, które budują przyszłość regionu.

Pierwszy projekt, zrealizowany przez Akademię SPES, dotyczył rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie. Jego celem było wsparcie małych rodzinnych przedsiębiorstw rolniczych, ułatwienie im sprzedaży wytworzonych produktów, odejście od anonimowości producenta i jego wyrobów, budowa relacji między konsumentem i producentem.

Od 1989 r. działa w Schlierbach rynek rolników. W każdą sobotę mieszkańcy mogą się zaopatrzyć w świeże produkty bezpośrednio od rolników, lokalne i tańsze niż w sklepach.

Po pierwszym zrealizowanym projekcie szybko zaczęły pojawiać się następne pomysły. Stanowiły odpowiedź na sygnalizowane przez mieszkańców potrzeby. Każdy pomysł był z mieszkańcami konsultowany i realizowany. Wiele z nich dotyczyło ekologii, a więc zdrowia; i społeczeństwa obywatelskiego, czyli partycypacji i aktywności w życiu publicznym, współpracy i odpowiedzialności za rozwój regionu.

Cała relacja i zdjęcia w pdf

Pierwsze spotkanie partnerstwa TIK dla EKOSYNERGII SENIORÓW